“Προς τη ρίζα” [photo story]

Μια τοπιογραφία για την Αθήνα.

[In Athens with a locally bought camera{

Advertisements